Financial services

(TBTCO) - Các khoản phạt hợp đồng thi công như phạt tiến độ thi công, phạt an toàn vệ sinh, phạt thất thoát vật tư thi công…, những khoản chi trên…
(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, TS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Đại học Kinh tế, Đại học…
TTO - Theo báo cáo về việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số của Finder vừa công bố đầu tháng 10-2021, 23% người Việt trưởng thành có tài khoản…
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những chính sách, giải pháp nhằm giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ thuế và đã có nhiều kết quả…
Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu…
That is confirmation of Ms. Nguyen Thi Hong - Deputy Governor of the State Bank of Vietnam (SBV) at the conference "Cross-border credit information exchange" jointly organized by the State…
Mr. Doan Xuan Truong – Chief of Office of the General Department of Taxation said that in 2015 theGeneral Department of Taxation has made many reforms in administrative procedures, thereby…
On January 3, 2014, the Government issued Decree No. 01/2014/ND-CP regulating on foreign investors’ share purchase from Vietnamese credit institutions.  According to the Decree No. 01/2014/ND-CP, Vietnam dong is used…
On December 26, 2013, the Government issued Decree No. 219/2013/ND-CP on management of borrowing and repayment of foreign loans of enterprises (companies) is not guaranteed by the Government.
Since 2011, the risk management activities have been promoted and implemented to contribute effectively the improvement of the State management of import and export activities.