Job opportunities

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo Chương trình đào tạo cho trợ lý mới vào nghề khối kiểm toán BCTC năm 2024 và Danh sách đào…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách ứng viên tham dự thi tuyển nhân viên năm 2024. Chi tiết như sau: Danh sách ứng viên: Xem…
Career development The quality of human resources has been a top priority of AASC Auditing Firm. Therefore, the company always focuses on professional training and cultivation for employees’ advancement and…