Job opportunities

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo hủy lịch thi ngày 09/05/2021 tại Trường THPT Trần Phú đã…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt Nam. Với hơn 30 năm hoạt động, Hãng Kiểm…
Career development The quality of human resources has been a top priority of AASC Auditing Firm. Therefore, the company always focuses on professional training and cultivation for employees’ advancement and…