취업기회

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo Chương trình đào tạo cho trợ lý mới vào nghề khối kiểm toán BCTC năm 2024 và Danh sách đào…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách ứng viên tham dự thi tuyển nhân viên năm 2024. Chi tiết như sau: Danh sách ứng viên: Xem…
Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…