Celebrating Dragon New Year 2024

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và “trọn nghĩa vẹn tình”, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng và đại diện Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Công đoàn đã thay mặt Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tới thăm, mừng thọ, chúc Tết Giáp Thìn 2024 và tri ân những đóng góp quý giá đối với ngành Kiểm toán độc lập của Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Tế và Nguyên Giám đốc AASC ông Phạm Huy Đoán.

Thay mặt Công ty, Chủ tịch Ngô Đức Đoàn đã báo cáo thành tích, thành quả của AASC qua gần 33 năm hoạt động đối với ngành Kiểm toán độc lập, ngành Thẩm định giá, đồng thời kính chúc Nguyên Bộ trưởng Hồ Tế, Nguyên Giám đốc AASC Phạm Huy Đoán dồi dào sức khỏe, luôn dõi theo, cổ vũ động viên CBNV AASC và tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho sự phát triển của Công ty, của ngành Tài chính và ngành Kiểm toán độc lập nước nhà.

Một số hình ảnh buổi gặp:

1

Ảnh: Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Tế

2

Ảnh:  Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Nguyên Giám đốc AASC ông Phạm Huy Đoán