Bản tin tháng 07 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 07 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế
 
+ Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
+ Hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
+ Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với các dụng cụ, thiết bị y tế
+ Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
+ Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 
-  Quy định khác
 
+ Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
+ Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2021