법적 업데이트 – 2021년 12월

 • Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 12 năm 2021.

  Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  - Chính sách Thuế

 • Sửa đổi Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  Các công văn trả lời về thuế

  - Quy định về chứng khoán
 • Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
  Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  - Quy định về quản lý nhà nước
 • Hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
  Văn bản hợp nhất quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá

 • Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2021