제15차 AASC 회원 총회가 성공적으로 개최되었습니다.

Ngày 22/11/2021, Đại hội HĐTV Hãng Kiểm toán AASC lần thứ 15 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí tự hào với những thành quả đã đạt được qua 30 năm hoạt động (1991 – 2021) và phẩn khởi chào đón 15 năm chuyển đổi từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2007 – 2022). Đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự đầy đủ của 34 thành viên HĐTV.

Phát biểu khai mạc, trong bối cảnh đại dịch Covid – 19, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm tài chính 14 của các Thành viên HĐTV, Lãnh đạo các cấp, các Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, Kỹ thuật viên và nhân viên AASC. Đồng thời, Chủ tịch đã biểu dương, khen ngợi các Phòng/Ban/Chi nhánh đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội HĐTV AASC lần thứ 14 và kế hoạch của Công ty giao.

Cũng tại Đại hội, các Thành viên HĐTV đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quý báu cho các nội dung trình Đại hội như Báo cáo Tổng kết 30 năm hoạt động của AASC (1991 – 2021) và 14 năm chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2007 – 2021); Báo cáo tổng kết năm tài chính 14 (01/10/2020 – 30/9/2021) và phương hướng năm tài chính 15 (01/10/2021 – 30/9/2022); Báo cáo tổng kết 14 năm hoạt động (2007 – 2021) và định hướng phát triển Chi nhánh AASC tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Báo cáo tổng kết 14 năm (2007-2021) đối với công tác đào tạo, kiểm soát chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ toàn Công ty …

Trong năm 2021, mặc dù Việt Nam và toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19, đặc biệt từ tháng 5 năm 2021 đến nay, nhưng Hãng Kiểm toán AASC vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Doanh thu Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính tăng trưởng 3%, Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế tăng trưởng 44,7% so với năm tài chính 13. Bên cạnh đó, các đơn vị có thành tích ghi nhận doanh thu tăng so với năm tài chính 13 gồm: Phòng Kiểm toán 2, Kiểm toán 3, Fis1, Fis2, Chi nhánh AASC TP. HCM, Ban Thẩm định giá và Ban Công nghệ Thông tin. Ngoài ra, chế độ phúc lợi, an toàn của người lao động luôn được quan tâm, đặc biệt là công việc tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng Covid – 19 cho toàn thể Cán bộ, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, nhân viên Công ty.

Với tinh thần Khát vọng – Tự hào, phát huy những thành quả, thành tựu của 30 năm Kiểm toán, Tư vấn tài chính kế toán, Thuế, Thẩm định giá … (1991 – 2021), Đại hội HĐTV AASC lần thứ 15 đã quyết nghị ban hành Nghị quyết để AASC cất cánh đạt nhiều thành tích, thành quả hơn nữa đóng góp vào sự phát triển của Ngành Kiểm toán độc lập và Ngành Thẩm định giá Việt Nam.