2022년 5월 파티 3의 활동

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022) và hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (02/07/2007- 02/07/2022), sáng ngày 18/05/2022, Chi bộ 3 đã tổ chức chương trình sinh hoạt Đảng tháng 5/2022, phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng và sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Sóc Sơn - Đông Anh - Hà Nội.

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ đề nghị các đồng chí Đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch; cụ thể hóa các nội dung bằng chương trình, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 của Hội đồng thành viên AASC; Nghị quyết tháng 3, Nghị quyết tháng 4 của Đảng ủy Công ty; cần chủ động tham mưu thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn; hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, dịch vụ để kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tổng kết 15 năm chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Tới dự và chỉ đạo chương trình sinh hoạt của Chi Bộ 3, đồng chí Bí thư Đảng ủy Hãng Kiểm toán AASC - Đỗ Thị Ngọc Dung đã phát biểu nhấn mạnh mỗi đảng viên tại Chi Bộ 3 cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm gương mẫu, nỗ lực hết mình, làm việc và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại,tiên phong hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung sau 15 năm chuyển đổi của Hãng Kiểm toán AASC và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, quản lý của Công ty giao cho các đơn vị./.

Hình ảnh trong buổi sinh hoạt: 

anh 8