협력 – 개발

Ngày 15/6/2022, Chủ tịch HĐTV Hãng Kiểm toán AASC ông Ngô Đức Đoàn, Phó Tổng Giám đốc ông Vũ Xuân Biển và một số thành viên hội đồng thành viên đã có buổi gặp mặt và làm việc với Ông Đỗ Văn Trường – Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, các thành viên trong Ban giám hiệu và lãnh đạo các Phòng ban của Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính – Trực thuộc Bộ Tài chính. 

Tại buổi gặp mặt hai bên đã có những trao đổi và chia sẻ sâu sắc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Đào tạo Tài chính, Kế toán, và dịch vụ Kiểm toán, Thẩm định giá. Chủ tịch HĐTV Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực đào tạo, cũng như những triển vọng hợp tác giữa hai bên, đồng thời báo cáo về 30 năm hoạt động của Hãng Kiểm toán AASC cùng 30 năm hoạt động của Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về sự hợp tác giữa trường Đại Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính và Hãng Kiểm toán AASC đối với các lĩnh vực đào tạo Kiểm toán và Thẩm định giá trong tương lai. Chủ tịch Ngô Đức Đoàn cảm ơn sự đánh giá cao của Ban giám hiệu nhà trường về uy tín, chất lượng dịch vụ của Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, hai bên cùng nhau chia sẻ các quan điểm, phương hướng nhằm phát triển hơn nữa công tác đào tạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và sự tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Giám đốc nhà trường, Ông Đỗ Văn Trường đã ghi nhận và lắng nghe những chia sẻ, những trao đổi về ngành nghề và kinh nghiệm kế toán, kiểm toán, tư vấn qua 30 năm hoạt động từ phía Hãng Kiểm toán AASC. Ông cũng khẳng định luôn tin tưởng AASC là đối tác tin cậy trong các lĩnh vực chuyên ngành về Đào tạo, về Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Thẩm định giá và Tư vấn. Buổi gặp mặt đã góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh, vị thế, uy tín của AASC trong nước và khu vực.

 Một số hình ảnh buổi gặp mặt:

16.06.22

16.06.22.2

16.06.22.3