AASC 2022~2027년 재무부 재향 군인 회의 참석

Tiếp theo bản tin của Bộ Tài chính về Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), Sáng ngày 14/10 năm 2022, Đoàn đại biểu Chi hội CCB Hãng Kiểm toán AASC đã vinh dự tham gia đại hội này.

Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành đánh giá, tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ đã qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp, tăng cường vận động các thế hệ    Cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu, đổi mới tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí, Đ/c Ngô Đức Đoàn – Chi hội trưởng chi hội CCB đã vinh dự tái cử giữ chúc vụ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính khóa này. Về thi đua khen thưởng có 4 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trong đó có Chi hội CCB Hãng Kiểm toán AASC và cá nhân (Chủ tịch HĐTV ông Ngô Đức Đoàn ) về thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(Một số hình ảnh tại đại hội)

anh CCB 1

anh CCB 2

anh CCB 3