2022~2025년 제3차 당대회는 대성공

Sáng ngày 18/10/2022, Chi bộ 3 thuộc đảng bộ AASC long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ này. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Đức Đoàn- Chủ tịch HĐTV và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Dung- Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ 3.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3 luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ AASC nhiệm kỳ 2020-2025 và với sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nên Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng viên thực hiện bằng việc làm cụ thể; quan tâm đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao…
Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2022-2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí bí thư Đảng ủy Đỗ Thị Ngọc Dung đã biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ 3 trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã có nhiều đóng góp cho Đảng bộ công ty cũng như những các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tham gia vào công tác thực hiện cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ công tác đào tạo nội bộ của công ty, có các cán bộ nòng cốt tham gia vào các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên AASC. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên trau dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn.

Đại hội cũng đã được Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty, với tình cảm cá nhân và trách nhiệm cao đối với công tác Đảng của Đảng bộ AASC và rất chú tâm với Chi bộ 3, đã chia sẻ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đại hội hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để quyết nghị, theo đó triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.
Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm và bầu đ/c Vũ Xuân Biển tiếp tục là Bí thư, đ/c Hoàng Thị Thu Hương là Phó Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Anh Ngọc là chi ủy viên chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ 3 đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại đại hội.

chi bo 3.1

chi bo 3.2

chi bo 3.3

chi bo 3.4