확장된 AAS 당 위원회 회의를 성공적으로 조직했습니다.

Sáng ngày 12 tháng 04 năm 2023, Đảng Uỷ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức thành công Hội nghị Đảng bộ mở rộng về phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo về chuyển giao Đảng bộ AASC và thảo luận về nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đảng trong hệ thống Đảng ủy Bộ Tài chính. Hội nghị đã đón tiếp đ/c Lê Văn Chiến – Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Tài chính và đ/c Nguyễn Văn Thủy – Phó trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Bộ Tài chính. Về phía Đảng bộ AASC đã có sự tham dự của ông Ngô Đức Đoàn – Chủ tịch HĐTV, Nguyên Bí thư Đảng bộ AASC, bà Đỗ Thị Ngọc Dung – Bí thư Đảng ủy, các đ/c Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện Chi ủy các Chi bộ và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Mở đầu Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Đỗ Thị Ngọc Dung đã phổ biến phương án, kế hoạch kiện toàn, tổ chức Đảng, đảng viên trong các hiệp hội, doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính theo văn bản số 07 – PA/ĐUBTC, Kế hoạch số 31-KH/ĐU và Công văn số 1006 – CV/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính. Đông đảo các đ/c Đảng viên các tổ chức HĐTV Công ty, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và Chi hội CCB AASC dự Hội nghị đều bày tỏ nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt, hoạt động và phát triển dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, các Cục, Vụ của Bộ Tài chính. Đ/c Ngô Đức Đoàn – Chủ tịch HĐTV, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty đã tổng kết quá trình trưởng thành và phát triển của Đảng bộ AASC xuyên suốt 32 năm và đã nhấn mạnh những đóng góp về các lĩnh vực như tham gia ý kiến và xây dựng sửa đổi bổ sung các Văn bản pháp luật Kế toán Kiểm toán, Giá, Chứng khoán, cử các đoàn tham gia kiểm tra công tác chuyên môn, cùng với đó là các hoạt động Công đoàn, Đoàn thành niên, Hội CCB đã có nhiều đóng góp hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động có điều kiện về chuyên môn như Kế toán – Kiểm toán, thẩm định giá sẽ ngày càng hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thủy đã tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của các đ/c Đảng viên dự Hội nghị và ghi nhận những đóng góp của Đảng ủy AASC. Qua gần 32 năm hoạt động, trong đó 16 năm là doanh nghiệp Nhà nước và 16 năm là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đảng bộ AASC đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của Đảng bộ Bộ Tài chính và cho Ngành Kiểm toán độc lập, Ngành Thẩm định giá Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

anh 1.1

anh 2

anh 3