Đại hội HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lần thứ XI thành công tốt đẹp

Ngày 27/11/2017, tại trụ sở chính số 1 Lê Phụng Hiểu, Đại hội HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đại Hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng thành công rực rỡ của năm tài chính thứ X và thành quả của 10 năm chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đại hội HĐTV AASC lần thứ XI đã thông qua Báo cáo hoạt động Tổng kết năm tài chính thứ X và 10 năm chuyển đổi của AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Báo cáo tài chính với doanh thu trên 203 tỷ, tăng trưởng trên 21% so với năm tài chính IX và tăng 3,5 lần so với năm tài chính thứ nhất sau chuyển đổi. Trong đó, dịch vụ Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tăng 54,31% và dịch vụ Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp tăng 40,3% so với năm trước. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính thứ X. Các Thành viên HĐTV Công ty cũng đã thảo luận về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Hãng Kiểm toán AASC trong năm tài chính XI và nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã đồng thuận 100% bầu ông Ngô Đức Đoàn tái cử Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Đại hội đã quyết nghị với vị thế đầu đàn trong hệ thống các công ty kiểm toán Việt Nam, AASC sẽ đóng góp cho Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

2017 12 01 Dai hoi hoi dong thanh vien 01

2017 12 01 Dai hoi hoi dong thanh vien 02

2017 12 01 Dai hoi hoi dong thanh vien 02

_BBT_