Điểm sáng trong công tác cổ phần hóa

Theo phê duyệt của Chính phủ, kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 là 128 doanh nghiệp. Thực tế, trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, nhưng trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng phê duyệt. Tỷ lệ doanh nghiệp cổ phần hóa mới đạt 7% so với kế hoạch.

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đã có rất nhiều đổi mới, đòi hỏi công tác xác định giá trị doanh nghiệp có những bước tiếp cận phù hợp với Luật giá và Tiêu chuẩn thẩm định giá, cũng như các vấn đề xử lý tài chính đòi hỏi các Thẩm định viên về giá phải có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Trong bối cảnh công tác cổ phần hóa đang chậm trễ thì ngày 19/5/2020 xuất hiện một “điểm sáng” ấn tượng; Đó là việc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước công bố Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Phát điện 2 do Hãng Kiểm toán AASC đứng đầu liên danh tư vấn AASC-UHY thực hiện xác định giá trị của Tổng Công ty này. Với lực lượng Thẩm định viên về giá có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm của Hãng kiểm toán AASC chủ trì đã hoàn thành các công việc xác định giá trị doanh nghiệp được các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước ghi nhận và đánh giá cao.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Phát điện 2 đã được công bố nêu trên là minh chứng về vai trò tiên phong và vị thế của Hãng Kiểm toán AASC trong công tác Tư vấn cổ phần hóa nói chung cũng như công việc thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp nói riêng cho các Tập đoàn, Tổng Công ty của Nhà nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định:

2020 05 21 DiemSang 01

2020 05 21 DiemSang 02

Bà Cát Thị Hà – Phó Tổng Giám đốc AASC ngoài cùng bên phải