Phòng Kiểm toán 5 và Chi nhánh AASC tại Quảng Ninh tổng kết năm Tài chính 13

Hướng tới Đại hội Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lần thứ 14, Phòng Kiểm toán 5 là đơn vị đầu tiên tổ chức tổng kết hoạt động năm Tài chính thứ 13 vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tại hội nghị, Trưởng phòng Phòng Kiểm toán 5 Hoàng Thúy Nga đã báo cáo kết quả đạt được đều tăng trưởng về doanh số, về hiệu quả và chất lượng dịch vụ so với với năm trước. Trong năm tài chính 14, Phòng sẽ tiếp tục phát triển mạnh về thị trường, đa dạng khách hàng, không ngừng củng cố nhân sự và tăng cường chất lượng dịch vụ.

Tiếp theo Phòng Kiểm toán 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Hạ Long, Chi nhánh AASC Quảng Ninh cũng tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động năm Tài chính 13 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm Tài chính 14. Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng và Ban Tổng Giám đốc đã tới dự và chung vui với thành tích xuất sắc của Chi nhánh. Doanh số năm tài chính 13 của Chi nhánh đã tăng trưởng gần 6% so với năm tài chính 12. Với 18 cán bộ, Kiểm toán viên, Nhân viên chuyên môn, kết quả đạt được của Chi nhánh bình quân mỗi người thực hiện doanh thu được 1 tỷ đồng, là một nỗ lực vượt bậc so với bình quân người lao động toàn Công ty.  

Chúng ta chúc mừng thành quả mà Chi nhánh đã góp phần hiệu quả cao vào thành tích chung của Công ty trong năm Tài chính thứ 13. Hy vọng năm Tài chính thứ 14 Chi nhánh AASC Quảng Ninh sẽ tăng trưởng, phát triển toàn diện lập thành tích chào mừng Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập AASC.

Một số hình ảnh tổng kết năm tài chính 13:

TC13 01

TC13 012

Ảnh trên: Ban Tổng Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Chi nhánh AASC tại Quảng Ninh

TC13 03

Ảnh trên: Cán bộ, nhân viên Phòng Kiểm toán 5 liên hoan chào mừng thành công năm Tài chính 13