Kết quả chuyến công tác của đoàn đại biểu AASC Tham dự khóa đào tạo về Sổ tay kiểm toán Khu vực Châu Á Thái Bình Dương do HLB International tổ chức từ ngày 11 đến 13/05.2012 tại Bangkok, Thái Lan

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 05 năm 2012, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC), Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc và Bà Đỗ Ngọc Dung – Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng và Đào tạo đã tham dự khóa đào tạo về Sổ tay kiểm toán của HLB International tổ chức riêng cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở Bangkok – Thái Lan.

Dự khóa đào tạo này có 36 đại biểu đến từ 18 quốc gia thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, gồm Australia, Azerbaijan, China, Fiji, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Papua New Ghinea, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand và Việt Nam, do Ông Darryl Swindells, Phụ trách khối kiểm toán đồng thời là đại diện của HLB Quốc tế chủ trì.

Với mục tiêu tăng cường và đồng nhất chất lượng chuyên môn cao giữa các thành viên HLB Quốc tế, nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm:

- Mô tả các yêu cầu chung về kiểm toán của Chính phủ khối các nước có ảnh hưởng trên toàn thế giới;
- Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương;
- Giới thiệu và làm rõ các nội dung chủ yếu của Sổ tay kiểm toán, giới thiệu các dự án nâng cấp Sổ tay Kiểm toán của HLB nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế và việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế;
- Trao đổi giữa các thành viên HLB về Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán áp dụng tại các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, làm tiền đề cho HLB Quốc tế hỗ trợ và phát triển thực hành kiểm toán tốt hơn cho các thành viên Châu Á Thái Bình Dương;
- Trao đổi về nhu cầu tổ chức đào tạo của các hang thành viên HLB trong tương lai.

Bên lề khóa đào tạo, Đoàn Việt Nam cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán và khảo sát cơ hội hợp tác với Thành viên đến từ các quốc gia khác.