Doanh nghiệp xuất khẩu than phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa

chung minh nguon goc hang hoa

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT - BCT quy định về xuất khẩu than.
Cụ thể, về điều kiện xuất khẩu than, đối với chủ thể, Thông tư số 15/2013/TT-BCT quy định chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu than. Doanh nghiệp xuất khẩu than là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh than theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.

Mặt khác, về hàng hóa, than được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Đã qua chế biến và đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc tương đương tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này; có nguồn gốc hợp pháp như quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than; các quy định khác (nếu có) theo sự điều hành của Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu từng thời kỳ.

Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu than phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu, đồng thời có phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô than xuất khẩu, do một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.

Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) là đơn vị được giao chịu trách nhiệm chủ trì và là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu than.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguồn: Báo điện tử Bộ Công Thương