Quyết liệt cổ phần hóa một loạt doanh nghiệp GTVT

Trong Quý II/2014 những đơn vị bán chưa hết cổ phần thì tiếp tục tìm cổ đông chiến lược; TCty Hàng không Việt Nam phải cố gắng tìm cổ đông chiến lược. Các Tcty: Hàng hải; Công nghiệp tàu thủy; Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu.

co phan DN giao thong van tai 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh yêu cầu này trong cuộc họp kiểm điểm công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2014 của Bộ GTVT vừa diễn ra.

Theo Bộ GTVT, tính đến ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa 10/10 Công ty mẹ - Tổng công ty thuộc Bộ GTVT gồm: Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 6, 8, Xây dựng Thăng Long, Xây dựng đường thủy, Tư vấn thiết kế GTVT, Vận tải thủy và Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã phê duyệt giá khởi điểm, danh sách các nhà đầu tư chiến lược của các Tổng công ty này. Trên cơ sở đó, các Tổng công ty đã triển khai các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và bán đấu giá cổ phần lần đầu cho các nhà đầu tư.

Theo đó, 7 đơn vị đã hoàn thành việc thỏa thuận giá và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 8, Xây dựng Thăng Long, Tư vấn thiết kế GTVT, Xây dựng đường thủy.

Như vậy, còn 2 Tổng công ty: Xây dựng công trình giao thông 6 và Công nghiệp ô tô Việt Nam chưa có nhà đầu tư đăng ký tham gia cổ đông chiến lược. 

Riêng Tổng công ty Vận tải thủy đang đàm phán với các Nhà đầu tư để bán số cổ phần còn lại.

Bộ GTVT cho biết, dự kiến trong tháng 4, tháng 5 tới các Tổng công ty này sẽ tiến hành đại hội cổ đông lần đầu và hoàn tất các thủ tục chuyển sang công ty cổ phần.

Đối với các doanh nghiệp khác, Bộ trưởng GTVT cũng đã ký quyết định danh sách và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 20 doanh nghiệp, đơn vị.

Trong số này có 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc; 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đảm bảo an toàn Hàng hải miền Nam; 2 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; 2 doanh nghiệp thuộc các trường và 10 Đoạn quản lý đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Về kế hoạch thực hiện trong Quý II/2014, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các Tổng công ty, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Trong đó, Bộ sẽ tập trung hoàn thành thủ tục cổ phần hóa 10 Tổng công ty theo Quyết định đã được phê duyệt; tập trung chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện tái cơ cấu theo Đề án đã được phê duyệt...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Thăng đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của tất cả các đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc kiện toàn, đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp. Công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa đã được các đơn vị quán triệt nghiêm túc và thực hiện hết sức quyết liệt.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Thăng yêu cầu: Các tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu, cần tập trung chuẩn bị cho đại hội cổ đông; giải quyết các vấn đề sau cổ phần đặc biệt là lao động dôi dư; lập kế hoạch lên sàn sớm để công khai, minh bạch.

Bộ trưởng tin tưởng rằng sau cổ phần hóa các đơn vị sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Một khi đã có sự tham gia của các cổ đông khác thì việc giám sát trong các doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng yêu cầu: Trong Quý II/2014 những đơn vị bán chưa hết cổ phần thì tiếp tục tìm cổ đông chiến lược; Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải cố gắng tìm cổ đông chiến lược; các Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu.

Bộ trưởng cũng giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp; Vụ Quản lý doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho các đơn vị còn lại về quy trình, thủ tục thực hiện tái cơ cấu, cố phần hóa doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ