Agribank dành 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi

Chương trình cho vay ngắn hạn nội tệ ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thực hiện từ ngày 21/8-31/12/2015

file 07 page1 image1

Theo đó, ngân hàng đã dành gói tín dụng 20.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp truyền thống, tiềm năng, đáp ứng các yêu cầu: Khoản vay của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành; Khoản cấp tín dụng của doanh nghiệp ít nhất từ 30 tỷ đồng trở lên (nếu cho vay theo hạn mức tín dụng, dư nợ phải đạt 90% hạn mức trở lên) và ưu tiên đối với khách hàng truyền thống chỉ quan hệ tín dụng với Agribank... Lãi suất cho vay tối đa 5,5%/năm.

Mục đích của đợt vay này là tài trợ vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, yêu cầu khách hàng được hưởng cơ chế ưu đãi lãi suất nhân dịp Quốc khánh 2/9 không được trả nợ trước hạn đối với khoản vay cũ khi chưa có sự chấp thuận của Agribank nơi cho vay; khách hàng chuyển doanh thu của dự án, phương án vay vốn qua tài khoản thanh toán mở tại chi nhánh tối thiểu tương ứng với tỷ lệ dư nợ chi nhánh tài trợ; đồng thời tăng cường việc bán chéo các dịch vụ khác của Agribank như tiền gửi, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các dịch vụ khác.

Nguồn: Báo Công Thương