Gia hạn thỏa thuận thương mại gạo giữa Việt Nam - Philippines

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết gia hạn Bản thỏa thuận về thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi.
Cụ thể, Chính phủ đồng ý gia hạn bản thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philippines về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi và phê duyệt nội dung của các công hàm trao đổi.

Chính phủ ủy quyền cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thiện, gửi công hàm trao đổi cho phía Philippines để gia hạn Bản Thỏa thuận nêu trên và thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan.

Nguồn: Báo Hải quan