농업

Ngày 12/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị toàn thể Thường niên ISG 2013 với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh…