Công bố thông tin chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 

 

logo       

               CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN   

 

 Hinh anh bo tro-04                ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ


CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC, tiền thân là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính, là một trong hai Công ty đầu tiên và lớn nhất của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam được thành lập năm 1991. Theo số liệu của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), AASC hiện nay được xếp hạng thứ 5 về tổng doanh thu, thứ Nhất về doanh thu dịch vụ Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và thứ Nhì về doanh thu dịch vụ Thẩm định giá.

Thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính đã cấp Giấy Chứng nhận Hãng Kiểm toán AASC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá và cấp lại lần thứ 2 ngày 22/01/2018 với thông tin công bố như sau:

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Tên bằng tiếng nước ngoài

AASC Auditing Firm Company Limited

Tên viết tắt 

AASC., Ltd

Địa chỉ

Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật

1. Ông Ngô Đức Đoàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Số 014/TĐG cấp lần đầu tiên ngày 19/8/2015 và cấp lại lần thứ 2 ngày 22/01/2018

www.aasc.com.vn T:024-3824 1990 | F:024-38253973 | E: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.