Thư Cảm ơn

Lễ Công bố Thương hiệu AASC, đổi tên Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC) được tổ chức long trọng tại Hà Nội ngày 17 tháng 05 năm 2013 đã thành công tốt đẹp.

Tập thể Hội đồng Thành viên Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty, các Kiểm toán viên, Kỹ thuật viên và nhân viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, các Bộ, Ban, Ngành, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Autralia), Hội Thẩm định giá Việt Nam; Các Tập đoàn Kinh tế, các Tổng Công ty Nhà nước 90, 91, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, các Vị khách quý, các Vị đại biểu, các Phóng viên Báo, Đài Trung ương, địa phương và các Trường Đại học, Học viện, các đơn vị có liên quan đã đến dự Lễ, đã gửi điện, gửi thư, tặng hoa, tặng quà chúc mừng, động viên, khích lệ và tin tưởng Công ty chúng tôi về các dịch vụ chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế. Đồng thời đã chúc mừng AASC tăng trưởng, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế, hội nhập dịch vụ Tài chính, dịch vụ Kế toán và Kiểm toán; Thực hiện thành công Chiến lược Phát triển HÃNG KIỂM TOÁN AASC đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Công ty chúng tôi, HÃNG KIỂM TOÁN AASC, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự tin cậy, giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan, các Hiệp hội Kế toán Kiểm toán trong nước và quốc tế, các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, các Trường Đại học, Học viện, các khách hàng, bạn hàng trong thời gian tới.

CHỦ TỊCH HĐTV
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Đoàn