Học tập và làm theo Bác là động lực hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty AASC

Trong những năm qua Hội Đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC luôn quan tâm tới công tác Đảng về việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, dịch vụ Kiểm toán, Thẩm định giá, tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế… và xây dựng văn hóa AASC. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu bài viết “Học tập và làm theo Bác là động lực hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty AASC” đăng trên Thông tin Công tác Đảng – Số 5 Tháng 10/2021, đặc san của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Học tập và làm theo Bác là động lực
hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty AASC

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, thời gian qua, Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC luôn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo Bác là nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng

Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, hàng năm, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” …

Nhằm lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác, hàng năm, Đảng ủy Công ty tổ chức báo cáo chuyên đề trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và của các đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty.

Tại Đảng bộ Công ty, 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết thực hiện kế hoạch. Cuối năm, Đảng ủy xem xét mức độ thực hiện theo cam kết để đánh giá phân loại cá nhân, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời tuyên dương những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, Đảng ủy Công ty đã lấy cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các chỉ tiêu phấn đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Qua việc theo dõi đánh giá kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết. Nhìn chung trong đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp được nâng lên đáng kể. Cán bộ, đảng viên đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn tài chính, kế toán.

9.11.21

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dụng sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AASC

Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát các chuyên đề về kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty và đã chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Nhìn chung, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng thường xuyên, lan tỏa trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào học tập và làm theo Bác tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bước đầu đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ, dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn tài chính, kế toán.

Tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo động lực thi đua trong tập thể cho cán bộ, đảng viên hoàn thành chuyên môn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, Công ty đã được Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xếp hạng trong Top 5 Ngành kiểm toán độc lập và dẫn đầu trong các công ty kiểm toán Việt Nam. AASC cũng vinh dự được đứng trong Top 20 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam trong tổng số 100 thương hiệu được vinh danh năm 2020 tại Chương trình Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam năm 2020 do Viện Khoa học Phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Trong năm tài chính thứ 13, doanh thu toàn Công ty đạt được 252,16 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm trước. Đồng thời với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm sát sao trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ nhằm không ngừng khẳng định vị thế và thương hiệu AASC. Trong năm 2020, AASC đã phát hành 03 Bản tin nội bộ, Bản tin số 13 – Mùa hoa nở, Bản tin số 14 – Anh bộ đội và Bản tin số 15 – Hành trình về cực đông đã ghi dấu ấn tích cực về văn hoá Công ty, giúp truyền tải các thông điệp của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Công đoàn, Đoàn thanh niên và gắn kết người lao động với với sự phát triển của Công ty. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, kiểm toán viên, nhân viên và Ban Giám đốc, trong những năm qua, Công ty đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng trọn bộ Huân chương Lao động – Hạng Nhất, Hạng Nhì và Hạng Ba cho tập thể Công ty, Đón nhận 02 Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân khác…

Văn Thuận – Ngọc Thạch