2023~2028년 노동조합총회는 큰 성공을 거두었습니다.

Ngày 26 tháng 05 năm 2023 tại Hà Nội, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã vinh dự đón Ông Trần Việt Khoa, ông Vũ Tông Kiên - Cán Bộ Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính đến dự Đại hội. Chủ tịch HĐTV ông Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng bộ Đỗ Thị Ngọc Dung cũng là Đại biểu của Đại Hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi cho CBNV, qua đó xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đậm đà văn hóa AASC. Đồng thời chủ động, sáng tạo hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng AASC phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đại hội cũng đã đón nhận nhiều ý kiến tham luận từ các tổ Công đoàn như: “Xây dựng tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp hiệu quả với khách hàng” đến từ Công đoàn Kiểm toán 1; “Xây dựng không gian làm việc xanh” đến từ Công đoàn Phòng Kiểm toán 6 và “Văn hóa doanh nghiệp ở Hãng Kiểm toán AASC” do Công đoàn Phòng Tổng hợp trình bày.

Đại hội Đại biểu Công đoàn cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 thành viên, Ban thường vụ Công đoàn gồm 3 đồng chí. Trưởng ban Thư ký Nguyễn Lan Anh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 là đồng chí Ngô Đào Hùng và đồng chí Nguyễn Anh Ngọc. Chủ nhiệm UBKT được phân công cho đồng chí Hoàng Thị Thu Huơng. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Lan Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐTV và Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo, giúp đỡ Công đoàn hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều thành công và thành tựu rực rỡ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Dai hoi cong doan 1

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Công đoàn AASC nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dai hoi cong doan 2

Ảnh: Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Bí thư Đảng Ủy Đỗ Thị Ngọc Dung và BCH Công đoàn AASC nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dai hoi cong doan 3

Ảnh: Đại diện Công đoàn Bộ Tài chính và BCH Công đoàn Công ty Nhiệm kỳ 2023 - 2028