AASC thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Tài chính giao hàng năm, từ ngày 2/6 đến ngày 6/6/2013, Kiểm toán viên Đỗ Thị Ngọc Dung – Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng và Đào tạo của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã cùng với cán bộ của Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính và đại diện của Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN tham dự Kỳ họp của Ủy ban Kiểm toán ASEAN lần thứ 38 tại Jakarta – Indonexia.

Nội dung kỳ họp tập trung vào các vấn đề thường niên của Ủy ban kiểm toán ASEAN, bao gồm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban kiểm toán đối với công tác Tài chính, Kế toán và Kiểm toán nội bộ của ASEAN trong các kỳ họp trước, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả và nội dung công việc của Kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính do Ban Thư ký ASEAN chịu trách nhiệm lập và ban hành cũng như công việc của Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ban Thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng tham gia góp ý kiến cho việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ đối với Kiểm toán viên độc lập sẽ thực hiện kiểm toán các BCTC của Ban Thư ký ASEAN trong năm tài chính 2013, xây dựng Kế hoạch làm việc của Kiểm toán nội bộ trong năm 2014 và một số vấn đề liên quan khác.

Kết thúc kỳ họp, Đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của kỳ họp lần thứ 38 này, đồng thời lan tỏa, nâng cao uy tín về chất lượng nghiệp vụ và hình ảnh của Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai Công ty Kiểm toán và Tư vấn đầu tiên của Việt Nam, tiền thân của Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam ngày nay đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và bạn bè quốc tế.

AASCthuchienhoanthanhnhiemvuBTCgiao