Cây biểu tượng của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính trước đây, nay là Hãng Kiểm toán AASC cũng là ngày khởi nghiệp của Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam (13/5/1991-13/5/2016), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ Cây biểu tượng của Hãng Kiểm toán AASC.

Cây biểu tượng của Hãng Kiểm toán AASC là một loài thực vật có hoa trong họ Tóc tiên – đó là cây Thiết Mộc Lan còn gọi là cây Phất dụ thơm, cây phát tài, cây phát lộc.

Cây Thiết mộc lan này được kiến tạo thành bộ Tam khúc, ba khúc gồm 1 khúc thân dài 1m, một khúc thân dài 50cm và 1 khúc thân dài 13cm. Theo thứ bậc từ dưới lên:

Khúc thân dài 13cm có 2 nhánh biểu thị hoạt động KTĐL Việt Nam được khởi nghiệp ngày 13/5/1991 có 2 công  ty là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) và Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) do Bộ Tài chính quyết định thành lập sau khi được Chính phủ đồng ý.

Khúc thân dài 50cm có 6 nhánh biểu thị các năm (2008-2010), Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam có 6 Công ty Kiểm toán lớn nhất – Hãng Kiểm toán AASC nằm trong Top 6 Công ty này.

Khúc thân dài 1m có 5 nhánh biểu thị hiện nay Việt Nam có 5 Công ty Kiểm toán lớn nhất thị trường trong đó 4 công ty Kiểm toán Big 4 đang hoạt động và Công ty Kiểm toán tên thuần Việt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Số nhánh cây của bộ Tam khúc này thứ tự là 2-6-5, ba số này cộng lại thành số 13; Ngày 13-5-1991 là ngày thành lập Hãng Kiểm toán AASC cũng là ngày thành lập Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Hình ảnh cây Thiết mộc lan:

anh tml dang bai

IMG 3029

IMG 3032

BBT