Đào tạo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn tại Thông báo kết luận cuộc họp ngày 06/11/2017, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo nhân viên về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành do Phòng Kiểm soát Chất lượng & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm toán Quyết toán Đầu tư và Phòng Kiểm toán Dự án.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng giám đốc thường trực Nguyễn Thanh Tùng đã nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành trong thực tiễn 26 năm qua và chiến lược phát triển AASC đến năm 2022, tầm nhìn 2027. Chương trình đào tạo được chuẩn bị công phu với nội dung Cập nhật hồ sơ kiểm toán theo chương trình mẫu của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA), giới thiệu bảng chấm điểm hồ sơ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư của Giảng viên Trương Mai Quân. Tiếp ngay sau đó là phần trình bày lôi cuốn của giảng viên Phạm Xuân Thái, Trưởng phòng Kiểm toán Dự án về các vấn đề cần lưu ý khi xem xét hồ sơ pháp lý và kiểm tra chi phí đầu tư của dự án. Đồng thời, các học viên còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giao lưu với các thành viên phía Nam, thúc đấy tinh thần đoàn kết, gắn bó dưới mái nhà chung AASC.

Kết thúc chương trình, Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn giao nhiệm vụ và tin tưởng rằng các kiểm toán viên, kỹ thuật viên sẽ hiểu biết sâu sắc hơn và vận dụng linh hoạt chính sách, chế độ, kiến thức chuyên môn, đồng thời trau dồi kỹ năng làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Ông Đoàn tin tưởng rằng dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của AASC sẽ không ngừng phát triển, luôn nhận được sự tín nhiệm cao từ đông đảo khách hàng trong cả nước và chúng ta sẽ luôn xứng đáng là đơn vị tiên phong, dẫn đầu về kiểm toán quyết toán dự án trong hệ thống các Công ty Kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của lớp đào tạo.

2017 11 29 Lop hoc quyet toan 01

2017 11 29 Lop hoc quyet toan 02

2017 11 29 Lop hoc quyet toan 03