Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và công bố các quyết định sáp nhập chi bộ

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Ngô Đức Đoàn – Bí thư Đảng ủy Công ty, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và công bố các quyết định sáp nhập chi bộ.

Tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đã trân trọng cài Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Bí thư Đảng ủy AASC Ngô Đức Đoàn và phát biểu ghi nhận công sức đóng góp của đ/c Đoàn đối với quá trình xây dựng, phát triển Đảng bộ Công ty, phát triển Hãng Kiểm toán AASC và Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đánh giá cao sự tận tâm, tận lực, nêu cao vai trò gương mẫu của người đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu của đ/c Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong suốt hơn 30 năm qua.

Tiếp đó, đồng chí Ngô Đức Đoàn xúc động nêu lại quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đồng thời hứa tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, của Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, sự nghiệp phát triển của Ngành kiểm toán độc lập và của AASC.

Tiếp theo buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và công bố các Quyết định sáp nhập các chi bộ trực thuộc từ 10 chi bộ thành 05 Chi bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động công tác chuyên môn của các tổ chức đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường hiệu quả hoạt động của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị của Hệ thống Kiểm toán độc lập Việt Nam.

2018 07 02 HuyHieuDang 01