Quyết định khen thưởng của Ban Chấp hành Trung ương – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin công bố Quyết định khen thưởng số 174-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 26/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng ĐTN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Bí thư ĐTN Nguyễn Anh Ngọc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

2018 13 08 Khenthuong01

2018 13 08 Khenthuong02

2018 13 08 Khenthuong03