Đại hội HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lần thứ XII thành công tốt đẹp

Ngày 24/11/2018, tại trụ sở số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lần thứ XII đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các Thành viên HĐTV, Ban Điều hành, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt cùng toàn thể cán bộ nhân viên AASC trong năm tài chính XI. Đây là một cơ hội quý báu để các Thành viên HĐTV cùng trao đổi, hoạch định chiến lược đưa AASC ngày càng vươn xa.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm tài chính thứ XI (01/10/2017 – 30/9/2018) và phương hướng năm tài chính thứ XII (01/10/2018 – 30/9/2019) do Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng trình bày, thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính thứ XI với doanh thu đạt 222,117 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với năm tài chính thứ X, trong đó, doanh thu dịch vụ kiểm toán tăng 7,2% và doanh thu từ khối FDI tăng 23,64%, doanh thu dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tăng 247% so với năm trước. Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo quản trị hiệu quả hoạt động của AASC năm tài chính thứ XI, dự trù ngân sách năm tài chính thứ XII và thông qua Kế hoạch hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn AASC và cộng sự (ACG) năm tài chính thứ VII, Kế hoạch hoạt động của Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam (AVV) năm tài chính thứ II.

Đại hội đã quyết nghị kêu gọi toàn thể Thành viên HĐTV nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, đồng thuận thực hiện và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội HĐTV Công ty lần thứ XII, tiếp tục giữ vững vị thế đầu đàn, đóng góp cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của AASC và của Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 2018 12 03 Dai hoi HDTV 01

 2018 12 03 Dai hoi HDTV 02

 2018 12 03 Dai hoi HDTV 03

 2018 12 03 Dai hoi HDTV 04

BBT