Đại hội các chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ AASC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp của Đảng ủy Bộ Tài chính số 1317-KH/ĐU ngày 25/11/2019, Kế hoạch của Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 06/01/2020 và tiếp theo Đại hội Chi bộ 1 ngày 28/02/2020, các Chi bộ 2, 3, 5, 6 trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Căn cứ Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Công ty đã ban hành quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của các Chi bộ. Các đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm: Đ/c Nguyễn Lan Anh (Chi bộ 1), Đ/c Ngô Minh Quý (Chi bộ 2), Đ/c Vũ Xuân Biển (Chi bộ 3), Đ/c Hoàng Thúy Nga (Chi bộ 5) và Đ/c Trần Việt Anh (Chi bộ 6).

Đại hội Đảng bộ AASC nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ tổ chức trù bị vào ngày 15/6 và chính thức vào ngày 16/6/2020. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đã và đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022:

01062020 DaiHoiDangBo 01

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 28/02/2020

01062020 DaiHoiDangBo 05

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 26/05/2020

01062020 DaiHoiDangBo 02

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 22/05/2020

01062020 DaiHoiDangBo 03

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 20/05/2020

01062020 DaiHoiDangBo 04

Đại hội Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 22/05/2020