AASC vinh dự đón nhận Bằng khen của Ban tổ chức triển khai vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Chiều ngày 08/11/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với một số Bộ/Ngành liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,…) đã tổ chức Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động”. Tới dự diễn đàn có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và khoảng 600 đại biểu đến từ các Bộ, Ngành, Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp.

Cùng với 8 Hiệp hội và khoảng 70 tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC vinh dự là một trong 4 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kiểm toán - Hội viên tổ chức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được tôn vinh và đón nhận Bằng khen vì đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hoanh nghênh và đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát dịch COVID- 19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế.  

Bangkhen