Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam là Đồng Việt Nam

Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

maa5c7e1e-af9f-43a4-ac83-bff50fec2ce3

Theo đó, Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam là Đồng Việt Nam.

Cũng theo Nghị định này, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% và nhà đầu tư là tổ chức tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam (riêng tổ chức nước ngoài là một nhà đầu tư chiến lược thì được sở hữu không quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam).

Trong trường hợp các tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện như: Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên; việc mua cổ phần không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam; không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán trong 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ mua cổ phần và đặc biệt,có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ USD đối với nhà đầu tư nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ USD đối với các tổ chức khác.

Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương