WB cam kết hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

wb ho tro tai co cau nen kinh te

Ngày 7/8/2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bày tỏ cảm ơn những hỗ trợ tích cực của WB đối với Việt Nam trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cho biết: Hiện nay, Việt Nam đang triển khai rất nhiều giải pháp để tái cơ cấu nền kinh tế và cũng đã nhận được nhiều khuyến nghị, tư vấn chính sách mà WB dành cho Chính phủ Việt Nam. Những giải pháp này đã mang lại hiệu quả cao trong thực tế, các chương trình phối hợp với WB cũng đang được triển khai tích cực.

Bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh: WB coi trọng những nỗ lực của Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế, mà trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công, đây là những lĩnh vực có tính quyết định đến sự phát triển dài hạn của Việt Nam. Đồng thời, WB ghi nhận những kết quả mà Việt Nam đã đạt được, nhất là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, giúp nền kinh tế phát triển bền vững. Đáng chú ý là, Việt Nam đã thành công trong việc thành lập công ty mua bán nợ xấu (VAMC) phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam, giúp giải quyết nợ xấu nền kinh tế, lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và bà Victoria Kwakwa trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, liên quan đến ba lĩnh vực trọng tâm cần tái cơ cấu như: Việc WB hỗ trợ chuyên gia có kinh nghiệm trong tái cấu trúc khu vực tài chính, hỗ trợ cho VAMC hoạt động tốt hơn trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam