FSG 15회계연도 결산회의: 우리는 함께 그것을 실현합니다

Ngày 13/11/2022 tại Hà Nội, khối FIS và KT6 (FSG) đã tưng bừng tổ chức Hội nghị tổng kết năm TC15 và Kế hoạch kinh doanh năm TC16. Hội nghị vui mừng được đón Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngô Đức Đoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách trực tiếp Đỗ Mạnh Cường đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

FSG bước vào năm TC15 trong bối cảnh nền kinh tế nói chung vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch nhưng những thành quả đạt được trong năm của khối vẫn rất đáng tự hào. Doanh thu toàn khối đạt 47,7 tỷ đồng, đánh dấu mốc lần đầu tiên có doanh thu đứng đầu trong các đơn vị kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ lợi nhuận thuần trên doanh thu của cả khối là 27%, trong đó FIS1 cao nhất khối tài chính toàn Công ty với tỷ lệ là 30,2%. FSG cũng là bộ phận có sự đa dạng về loại hình dịch vụ cung cấp, gồm dịch vụ thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ chuyển giá, tư vấn tài chính với doanh thu từ các dịch vụ phi kiểm toán trong năm TC15 chiếm hơn 20% tổng doanh thu.

Năm TC15 là năm thứ 3 FSG chính thức hoạt động theo mô hình khối, trong đó các hợp đồng lớn đều có sự phối hợp nhân sự của toàn khối để tối ưu hóa hiệu quả đồng thời giúp nhân sự khối đa dạng kinh nghiệm và chuyên môn dịch vụ. Sau 3 năm vận hành, mô hình đan xen các nguồn lực của chúng tôi đã phát huy hiệu quả khi doanh thu của khối tăng từ 44,8 tỷ đồng năm TC13 lên 47,7 tỷ đồng ở năm TC15, mức tăng trưởng 106,5% trong bối cảnh nhân sự hầu như không tăng thêm (ở một số giai đoạn còn giảm).

Kế thừa các kết quả đã đạt được của năm TC15 và 3 năm hoạt động theo mô hình khối, tại buổi Hội nghị tổng kết, ban lãnh đạo FSG cũng đã trình bày một kế hoạch hành động toàn diện cho năm TC16 với các định hướng và lộ trình rõ ràng để thực hiện các mục tiêu về doanh thu, khách hàng, dịch vụ và đặc biệt là tập trung phát triển nguồn nhân lực cùng với kế hoạch nâng cấp (tin học hóa) quy trình cung cấp dịch vụ. Các kết quả đã đạt được trong 3 năm qua theo tinh thần “Kết sức mạnh – Nối thành công” sẽ được Khối tiếp tục phát huy, lan tỏa, “chung sức đồng lòng” để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra: “Together we make it happen”  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà FSG đã đạt được, góp phần hiệu quả vào thành tích chung của toàn Công ty trong năm tài chính thứ 15 sau chuyển đổi. Đồng thời tin tưởng nhiệm kỳ 2022-2027, tập thể lãnh đạo 3 phòng đoàn kết hơn nữa tổ chức triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội 16 của HĐTV, phát triển khối vững mạnh hơn là đơn vị hàng đầu của AASC. Ban điều hành Công ty tin tưởng FSG sẽ tiếp tục phát huy vị thế là bộ phận hoạt động tiên phong, chất lượng, chuyên nghiệp, Hội đồng Thành viên Công ty tạo các điều kiện thuận lợi để FSG hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Hãng Kiểm toán AASC.

tổng kết fis 1

Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Mạnh Cường và toàn thể lãnh đạo khối FSG

tổng kết fis 2

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Mạnh Cường cùng Trưởng phòng FIS1, FIS2 và KT6

tổng kết fis 3

Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn cùng toàn thể cán bộ kiểm toán và nhân viên FSG