Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám Đốc hãng kiểm toán AASC tiếp thân mật kiểm soát quản lý khu vực Châu Á tổ chức doanh nhân thế giới

Chiều ngày 09/06/2013, tại trụ sở Công ty TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã tiếp thân mật Bà Jeanne De Guillebon, Kiểm soát Quản lý Khu vực Châu Á Tổ chức Doanh nhân Thế giới (EDM).

Tại buổi tiếp, Bà Jeanne De Guillebon đã bày tỏ mục đích hỗ trợ Việt Nam, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và từng bước cải thiện đời sống thông qua hoạt động cho vay vốn, tiết kiệm và đào tạo của Tổ chức Doanh nhân Thế giới đồng thời đánh giá cao chất lượng dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Tài chính mà HÃNG KIỂM TOÁN AASC đã thực hiện trong chương trình tài chính “Anh Chị Em” mà EDM triển khai tại tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Bà Jeanne De Guillebon cho rằng AASC là một đối tác tốt, đáng tin cậy và mong muốn sẽ tiếp tục được hợp tác với AASC trong những dự án tiếp theo của EDM tại Việt Nam.

Chủ tịch Ngô Đức Đoàn cảm ơn Bà Jeanne De Guillebon cũng như Tổ chức Doanh nhân Thế giới đã tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho AASC trong quá trình thực hiện Kiểm toán, Tư vấn Tài chính tại các Dự án của EDM tại Việt Nam. Tổng Giám đốc cũng bày tỏ mục đích giúp đỡ, cải thiện đời sống người nghèo và hỗ trợ cộng đồng của EDM cũng chính là trách nhiệm, nhiệm vụ chiến lược của AASC xuyên suốt quá trình phát triển bên cạnh các hoạt động kinh doanh, tư vấn, đầu tư. AASC cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tới các dự án của EDM tại Việt Nam và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa AASC và EDM sẽ ngày càng tốt đẹp, bền chặt, hướng tới mục đích phát triển cộng đồng, vì một Việt Nam thịnh vượng, văn minh và tươi đẹp.