Tham gia đào tạo chuyên sâu về IAS và IFRS

Từ ngày 10 đến 19 tháng 9 năm 2019, Hãng Kiểm toán AASC đã cử Phó Tổng Giám đốc thường trực Đỗ Mạnh Cường tham gia giảng dạy khóa đào tạo chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Với hơn 500 học viên đến từ ban chỉ đạo, ban soạn thảo, tổ biên tập đề án và ban biên dịch, ban soát xét bản dịch IFRS, các đơn vị liên quan và một số các doanh nghiệp niêm yết, khóa học đã tập trung phổ biến, cập nhật nguyên tắc, nội dung của các IAS và IFRS, gồm: Nhóm chuẩn mực Công cụ tài chính (IFRS 7 - Công cụ tài chính: Thuyết minh; IAS 32 - Công cụ tài chính: trình bày và IFRS 9); Nhóm chuẩn mực kế toán tài sản, thuế (IAS 2- Hàng tồn kho, IAS 38-Tài sản vô hình, IAS 19-Lợi ích người lao động và IAS 12 -Thuế thu nhập hoãn lại); Nhóm chuẩn mực về hợp nhất (IFRS 3 -Hợp nhất kinh doanh, IAS 27-Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, IFRS 10-BCTC hợp nhất). Các học viên đã sôi nổi thảo luận về kinh nghiệm quốc tế và chia sẻ những khác biệt thực tiễn khi áp dụng các chuẩn mực tại Việt Nam.

Kết thúc khóa đào tạo, bà Nguyễn Mai Chi, Trưởng Văn phòng đại diện ACCA tại Hà Nội, thay mặt ACCA gửi thư cám ơn Hãng Kiểm toán AASC và cá nhân ông Đỗ Mạnh Cường đã dành thời gian tham gia giảng dạy cho khóa học, chia sẻ nhiều hiểu biết có giá trị, kinh nghiệm thực tế sâu sắc và tình huống cụ thể sinh động. ACCA đánh giá cao bài giảng của ông Cường đã thu hút được sự chú ý của học viên và được học viên phản hồi tốt, đồng thời mong muốn AASC sẽ tiếp tục đồng hành cùng ACCA trong các khóa đào tạo sắp tới.

Một số hình ảnh của khóa học:

2019 09 25 DaoTaoChuyenSau 01

2019 09 25 DaoTaoChuyenSau 02

2019 09 25 DaoTaoChuyenSau 03