Chứng nhận ISO 27001

Trong thời đại của sự gián đoạn và biến đổi, rủi ro tiếp tục là tiêu chí quan tâm hàng đầu đối với nhiều tổ chức, đặc biệt khi họ muốn sử dụng dữ liệu và thông tin của mình theo những cách mới để tạo ra những hiểu biết sâu sắc hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược. Để đón đầu và biến những rủi ro này thành cơ hội để quản lý và bảo vệ tốt hơn dữ liệu và tài sản thông tin có giá trị của họ, chứng nhận ISO 27001 là một cách hiệu quả để các tổ chức xây dựng lòng tin vào hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) của họ.

Tiêu chuẩn quốc tế này sử dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để giảm thiểu các mối đe dọa đối với tài sản công nghệ thông tin và truyền thông của bạn và đưa ra khuôn khổ cho các yêu cầu CNTT khác mà bạn có thể có. Bằng cách đi theo con đường này để duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin doanh nghiệp của bạn, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác có thể yên tâm rằng chương trình bảo mật thông tin của bạn bao gồm các biện pháp kiểm soát bảo mật đối với con người, quy trình và công nghệ và được tích hợp vào thực tiễn kinh doanh của bạn , mục tiêu và mục đích. Cùng với các đối tác, chúng tôi đã phát triển một cách tiếp cận mới đối với chứng nhận cho phép bạn thu được giá trị tối đa từ các quy trình. Nền tảng kỹ thuật số và phương pháp sắp xếp hợp lý của chúng tôi cung cấp:

- Một nguồn tin cậy thông qua một vị trí duy nhất để thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu.
- Một kế hoạch tập trung vào các mục tiêu chính và các rủi ro liên quan.
- Tính minh bạch trong thời gian thực, sự phối hợp và trách nhiệm giải trình về tiến độ và tình trạng của các hành động khắc phục.
- Cơ hội thảo luận về khắc phục, cải tiến liên tục và hiệu suất kinh doanh, trong bối cảnh các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn của bạn.

Đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn sâu rộng trong cả việc đánh giá và triển khai các hệ thống quản lý an ninh thông tin. Công việc chứng nhận của chúng tôi được tiến hành theo các tiêu chuẩn ISO 17021-1 và ISO 27006 để chứng nhận hệ thống quản lý, một phương pháp tiếp cận được tiêu chuẩn hóa được sử dụng bởi tất cả các tổ chức chứng nhận được công nhận. Thông qua kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng của chúng tôi về các khuôn khổ kiểm soát công nghệ và các tiêu chuẩn đảm bảo của bên thứ ba, chúng tôi có thể giúp bạn tích hợp các kiểm soát ISO 27001 của mình vào các cấu trúc hiện có để tạo ra sự hiệp đồng trong việc kiểm soát hiệu suất và thử nghiệm. Các bước thực hiện như sau:

Phân tích nền tảng - Phân tích khoảng trống, đánh giá rủi ro, tài liệu hóa: Phương pháp phân tích khoảng cách của chúng tôi sẽ đánh giá trạng thái bảo mật thông tin hiện tại của tổ chức bạn so với các thông lệ hàng đầu toàn cầu và trạng thái dự định trong tương lai của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro tùy chỉnh để giúp bạn xác định và hiểu các rủi ro phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Các kết quả chi tiết được lập thành văn bản dưới dạng kế hoạch xử lý rủi ro và tuyên bố về khả năng áp dụng phù hợp với ISO 27001. Chúng tôi cũng có thể giúp soạn thảo và xem xét các tài liệu mới và hiện có.

Kiểm toán nội bộ - Dịch vụ kiểm toán nội bộ giá trị gia tăng: Tiến hành đánh giá nội bộ để xác định sự không tuân thủ với khuôn khổ ISMS của bạn và bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với các yêu cầu pháp lý, quy định và / hoặc hợp đồng là chìa khóa cho một kế hoạch an toàn thông tin thành công. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ toàn diện, có giá trị gia tăng, giúp làm nổi bật bất kỳ vấn đề nào của hệ thống quản lý và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến.

Đánh giá sự sẵn sàng - Đánh giá mức độ sẵn sàng của thông tin cho chứng nhận được công nhận chính thức: Đánh giá mức độ sẵn sàng giúp bạn hiểu tổ chức của bạn sẽ hoạt động như thế nào so với các cuộc đánh giá chứng nhận chính thức được công nhận ISO 27001. Nó đánh giá cách tổ chức của bạn đang hoạt động theo tiêu chuẩn và xác minh sự trưởng thành của ISMS.

Chứng nhận kiểm toán - Hành trình hướng tới chứng nhận ISO 27001: Cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận và bảo trì phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá hệ thống quản lý ISO 17021 để tổ chức của bạn có thể được chứng nhận ISO 27001.