Văn bản pháp luật

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Hướng dẫn đăng kí, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên
  Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
  Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin văn bản pháp luật số 05 . 2024

 

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 + 04 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

Quy định về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

Luật Đất đai 2024.
Luật Các tổ chức tín dụng 2024
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu
Sửa đổi quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động và quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Sửa đổi một số hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link:Bản tin văn bản pháp luật số 3+4.2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết của Quốc hội
Ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023 – 2024
Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Sửa đổi một số quy định về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành Công ty Cổ phần và hướng dẫn chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu
Sửa đổi phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: bản tin văn bản pháp luật số 2 Năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (Hiệp định RCEP) khu vực giai đoạn 2022-2027
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Luật Kinh doanh bất động sản 2023
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miền, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
  Quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
  Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
  Sửa đổi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
  Sửa đổi, bổ sung biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Quy định về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  Quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 + 09 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Luật xuất nhập cảnh số 23/2023/QH15
  Luật đấu thầu số 22/2023/QH15
  Luật giá số 16/2023/QH15
  Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
  Ngưng hiệu lực một số quy định về cho vay
  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
  Quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
  Sửa đổi mức tạm ứng hợp đồng xây dựng
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quy trình đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý, sử dụng hóa đơn
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập
  Chi tiết một số điều của Luật phòng chống rửa tiền
  Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
  Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Ngưng hiệu lực thi hành quy định về việc cấm mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán trong vòng 12 tháng
  Quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
  Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
  Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03+04 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng
  Bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí
  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Bãi bỏ quy định về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
  Hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
  Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế
  Hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  Các văn bản mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03+04 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
  Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
  Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Hướng dẫn về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Luật phòng, chống rửa tiền
  Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
  Hướng dẫn về đăng ký giao dịch bảo đảm
  Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
  Sửa đổi một số văn bản ban hành của Bộ Tài chính
  Các văn bản khác mới ban hành

Quy định về tài chính, tín dụng

 • Sửa đổi quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  Quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
  Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý thuế
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Sửa đổi quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
  Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ
  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
  Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
  Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể
  Sửa đổi một số quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  Quy định về định danh và xác thực điện tử

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08+09 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Hướng dẫn thực hiện một số điều về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
  Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
  Luật và văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Công văn hướng dẫn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất
  Sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ và chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Quy định về sử dụng Quỹ phát triển Khoa học công nghệ
  Quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
  Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
  Hướng dẫn về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  Văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07.2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
  Quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
  Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập
  Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • - Các công văn trả lời về thuế

Quy định khác

 • - Sửa đổi hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng
  - Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
  - Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022
  - Quy định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
  - Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 + 04 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • - Hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
  - Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  - Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • - Hướng dẫn về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  - Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
  - Quy định về Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  - Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
  - Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03 + 04 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • - Quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT, thuế TNDN
 • - Các công văn trả lời về thuế

Quy định về kế toán, kiểm toán

 • - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • - Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán và chế độ báo cáo tài chính các tổ chức tín dụng

Quy định về quản lý nhà nước

 • - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 • - Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2022

 • Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  Chính sách Thuế

 • - Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
  - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  - Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  - Các công văn trả lời về thuế

  Quy định về chứng khoán
 • - Bãi bỏ hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
  - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Quy định khác
 • - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản
  - Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  - Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
  - Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

    Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2022

 • Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 12 năm 2021.

  Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  - Chính sách Thuế

 • Sửa đổi Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  Các công văn trả lời về thuế

  - Quy định về chứng khoán
 • Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
  Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  - Quy định về quản lý nhà nước
 • Hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
  Văn bản hợp nhất quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá

 • Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2021
 • Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 11 năm 2021.

  Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  - Chính sách Thuế

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế
  Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
  Các công văn trả lời về thuế

  - Quy định khác

  Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
  Sửa đổi quy định về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
  Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

  Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 10 năm 2021.

 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế:
  
 • + Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;
  + Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế và quy định về hóa đơn, chứng từ;
  + Quy định về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-  Quy định về quản lý nhà nước
 
 • + Sửa đổi, bổ sung một số điều về Thương mại điện tử;
  + Sửa đổi, bổ sung một số điều về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;
  + Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- Quy định khác

 • + Kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước
  + Văn bản hợp nhất
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 08 + 09 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 + 09 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế 
 
 • +  Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  +  Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
  +  Các công văn trả lời về thuế
 
-  Quy định về tài chính
 
 • +   Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
  +   Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025
  +   Quyết định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
 •  
-   Quy định về chứng khoán
 
 • +   Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
  +   Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  +   Hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 •  
-   Quy định khác
 
 • +   Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  +   Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
  +   Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
  +   Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 •  
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 07 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế
 
+ Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
+ Hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
+ Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với các dụng cụ, thiết bị y tế
+ Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
+ Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 
-  Quy định khác
 
+ Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
+ Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2021.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế

+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
+ Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
+ Các công văn trả lời về thuế

- Quy định khác

+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
+ Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
- Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
+ Các công văn trả lời về thuế
 
- Quy định về chứng khoán
+ Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
+ Quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán
+ Một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
 
- Quy định về Tài chính – Kế toán
+ Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 3&4 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 3&4 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
+ Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
+ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán, Thẩm định Giá
+ Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
+ Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thẩm định giá
- Quy định khác
+ Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2020
+ Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
+ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
+ Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 3&4 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 02 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định khác
+ Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Quy định về đăng ký doanh nghiệp
+ Một số văn bản hợp nhất mới ban hành
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn về đăng ký thuế
+ Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19
+ Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
+ Các công văn trả lời về thuế
+ Các văn bản hết hiệu lực trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất nhập khẩu, phí, lệ phí, chế độ tài chính và thủ tục hải quan, quản lý tài sản công và nợ công.

- Quy định về chứng khoán
+ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng khoán phái sinh, chỉ tiêu an toàn tài chính, công bố thông tin.

- Quy định về tài chính – lao động
+ Bổ sung một số nội dung về chuyển DNNN, công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Quy định về tuổi nghỉ hưu
+ Quy định chi tiết về điều kiện lao động và quan hệ lao động
+ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 1 năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế.
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định khác.
+ Sửa đổi, bổ sung định nghĩa về đơn vị có lợi ích công chúng.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế.
+ Quy định về hóa đơn, chứng từ;
+ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
+ Quy định chi tiết về việc quản lý thuế và các khoản thu thuộc NSNN;
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về đầu tư, kinh doanh.
+ Quy định về cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý trong việc giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tư;
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
+ Giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về đầu tư, kinh doanh
+ Quy định về kinh doanh hàng miễn thuế
+ Hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
+ Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
+ Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
+ Quy định về lệ phí môn bài
+ Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế
+ Quy định về giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về tài chính
+ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+ Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020
+ Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
+ Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08 và 09 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 07 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

- Quy định khác
+ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2019
+ Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành

 Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về Kế toán, Kiểm toán
+ Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
+ Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
+ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 03 & 04 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 & 04 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về khung giá tính thuế tài nguyên
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về chứng khoán, ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
+ Hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
+ Sửa đổi biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quy định về đầu tư
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
+ Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư
+ Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
- Quy định về quản lý nhà nước khác
+ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước
+ Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh
+ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03 và 04 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
-           Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Các công văn trả lời về thuế.
-           Quy định về quản lý nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
+ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 02 năm 2020.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về Kế toán
+ Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quy định khác
+ Chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
+ Chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lỹ quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
+ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô
+ Quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
+ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 01 năm 2020.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính – Kế toán
+ Quy định về khung giá đất
+ Quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
+ Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
+ Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước quản lý
- Quy định khác
+ Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
+ Hướng dẫn một số quy định đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý hoặc làm chủ sở hữu
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành
- Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2020

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính – Kế toán – Ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng, chống rửa tiền
+ Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
+ Quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
+ Quy định về mức lãi suất tối đa với tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam
- Quy định khác
+ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
+ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
+ Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2019

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 11 năm 2019.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính
+ Hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
- Quy định về Ngân hàng – Hải quan
+ Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối
+ Quy định về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính; hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
- Quy định khác
+ Hướng dẫn một số quy định về hóa đơn điện tử
+ Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2019

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 10 năm 2019.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
    + Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính
    + Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ
    + Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước
    + Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Quy định khác
    + Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
    + Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
    + Hướng dẫn áp dụng các điều luật về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
    + Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link:Bản tin tháng 10 năm 2019

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 8&9 năm 2019.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
     + Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính
     + Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ
     + Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước
     + Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Quy định khác
     + Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
     + Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
     + Hướng dẫn áp dụng các điều luật về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
     + Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link:Bản tin tháng 8&9 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
+ Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Quy định về Ngân hàng – chứng khoán
+ Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
+ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, Liên tịch ban hành
- Quy định khác
+ Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
+ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
- Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về lao động – tiền lương
+ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
+ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
- Quy định khác
+ Hướng dẫn một số nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
+ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
+ Sửa đôi, bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
+ Một số nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực
- Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 6 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
+ Hướng dẫn ban hành bảng giá tính thuế trước bạ đối với ô tô, xe máy
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về Tài chính – Xuất nhập khẩu
+ Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
+ Quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
+ Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 5 năm 2019

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 03 & 04 năm 2019.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 & 04 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
+ Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về kế toán và Thẩm định giá
+ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
+ Quy định về chế độ quản lý tài sản cố định tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
+ Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá.
- Quy định chung về Ngân hang – chứng khoán:
+ Quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
+ Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
+ Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
+ Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
- Quy định khác, bao gồm:
+ Quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
+ Quy định về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
+ Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
+ Một số văn bản khác.
- Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 3 và 4 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán bao gồm:
+ Quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp
+ Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội
+ Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- Quy định về tín dụng, chứng khoán:
+ Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
+ Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
- Quy định chung trong hoạt động của doanh nghiệp:
+ Quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
+ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+ Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
+ Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
+ Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
+ Sửa đổi biểu phí thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
+ Hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là các tổ chức tín dụng
+ Hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về quản lý Nhà nước- ngân hàng, bao gồm:
+ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
+ Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
+ Quy định một số thay đổi liên quan dến việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế thi hành quyết định hành chính thuế
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về các hoạt động quản lý Nhà nước khác, bao gồm:
+ Sửa đổi các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
+ Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
+ Sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ luật Lao động
+ Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
+ Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
+ Hướng dẫn chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
+ Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về các hoạt động quản lý Nhà nước khác, bao gồm:
+ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
+ Sửa đổi hướng dẫn Bộ Luật Lao động về tiền lương
+ Quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
+ Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
+ Quy định về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư, bao gồm:
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký doanh nghiệp
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư
+ Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
+ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
+ Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ
+ Ban hành các Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần
+ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 8 & 9 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Quy định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
+ Quy định về mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định
+ Quy định về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
+ Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
+ Luật cạnh tranh năm 2018
+ Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
+ Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về quản lý Nhà nước, bao gồm:
+ Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
+ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
+ Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
+ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
+ Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần
+ Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
+ Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông.
- Quy định về Ngân hàng – Chứng khoán
+ Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
+ Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
+ Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 6 năm 2018

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2018.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
+ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
+ Sửa đổi một số quy định của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
+ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 5 nam 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 04 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán
- Quy định khác, bao gồm:
+ Một số điểm mới về Chính sách thuế
+ Các văn bản tài chính khác
+ Một số văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, ngân hàng

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 4 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 2&3 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
+ Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh Casino
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về quản lý khác:
+ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistic
+ Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
+ Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng các khoản chi phí nêu trên
+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
+ Hướng dẫn về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
+ Ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
+ Một số văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 & 3 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định khác, bao gồm:
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
+ Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
+ Xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
- Luật mới ban hành và các luật có hiệu lực trong năm 2018

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 1 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định về quản lý nhà nước – ngân hàng, bao gồm:
+ Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Sửa đổi quy định về cấp phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định về quản lý nhà nước, bao gồm:
+ Hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện chinh sách pháp luật trong đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức BOT
+ Quy định về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án, việc tạm giữ, hoàn trả, nộp Ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp
+ Hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ
- Quản lý hoạt động trên thị trường chứng khoán, bao gồm:
+ Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
+ Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên Thị trường chứng khoán
+ Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
+ Văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định về quản lý nhà nước, bao gồm:
+ Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
+ Quy định về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
+ Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
+ Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch đầu tư công

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2017

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 09 năm 2017.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 9 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 9 năm 2017

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 08 năm 2017.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 8 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 8 năm 2017

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 07 năm 2017.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 7 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2017

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2017.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 6 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 6 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 5 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường linkBản tin tháng 5 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 4 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 4 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 2 và 3 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường linkBản tin tháng 02 & 03 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 1 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán
- Quy định và hướng dẫn về tài chính – kế toán
- Các thông tin cập nhật khác.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2017