Bản tin tháng 3 và 4 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 03 & 04 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 & 04 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về khung giá tính thuế tài nguyên
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về chứng khoán, ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
+ Hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
+ Sửa đổi biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quy định về đầu tư
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
+ Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư
+ Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
- Quy định về quản lý nhà nước khác
+ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước
+ Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh
+ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03 và 04 năm 2020