Hợp tác và hội nhập

Với mục tiêu tăng cường năng lực quản lý quản lý tài chính cho các dự án được IFAD tài trợ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,…
Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 05 năm 2012, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC), Ông Đỗ Mạnh Cường…
Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám…
Tiếp theo buổi thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam, ngày 16/05/2013, Chủ tịch HLB quốc tế Ngà Robert Tautges đã đến thăm và làm việc với…
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 17/05/2013, Chủ tịch HLB Quốc tế Ngài Robert Tautges đã tới thăm và làm việc với đại…