Cơ hội nghề nghiệp

ADIGITRANS (https://adigitrans.com) có nhu cầu tuyển vị trí Software Developer làm việc tại Hà Nội. 1. Mô tả công việc           • Phát triển và duy trì…
Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…