Cơ hội nghề nghiệp

Hãng Kiểm toán AASC thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Trợ lý Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Trợ lý Kỹ thuật viên Kiểm toán Báo cáo…
Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…