Cơ hội nghề nghiệp

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…
Hãng Kiểm toán AASC (AASC) - thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và tư vấn quản trị chuyên nghiệp- là…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn nhân viên mới năm 2022 và lịch phỏng vấn như sau: Danh…
Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…