Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi tin rằng AASC là một trong những cơ hội tốt nhất cho sự nghiệp của bạn. Bạn được khuyến khích xây dựng và phát triển sự nghiệp của…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán,…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán,…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán,…
Thực hiện chiến lược phát triển Hãng trong những năm tiếp theo, chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn Kế toán cao cấp và 01 Tư…
Hãng kiểm toán AASC (AASC) là một trong hai đơn vị đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính,…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và tư…