Cơ hội nghề nghiệp

Hãng kiểm toán AASC (AASC) là một trong hai đơn vị đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính,…
Thực hiện chiến lược phát triển Hãng trong những năm tiếp theo, chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn Kế toán cao cấp và 01 Tư…
Chúng tôi tin rằng AASC là một trong những cơ hội tốt nhất cho sự nghiệp của bạn. Bạn được khuyến khích xây dựng và phát triển sự nghiệp của…