Trách nhiệm xã hội

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/ĐTN-BTC ngày 30/06/2014 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ…
Nhân chuyến đi công tác kiểm toán công trình: Nhà văn hóa Cayson Phomvihan do Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước nhân dân Lào, Chủ…
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013; Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/ĐTN-BTC ngày 4/7/2013 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ…
Ngày 18/05/2013, Chủ tịch HLB Quốc tế và đại diện AASC đã cùng sang thăm các em nhỏ có hoàn cảnh mồ côi tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm…
Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, chiều ngày 8/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ Quyên góp ủng hộ đồng…