Dịch vụ Chuyển giá

 Chuyển giá hiện đang là vấn đề thuế quốc tế quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia. Hệ thống các quy định pháp lý chi phối hoạt động chuyển giá ngày càng trở nên phức tạp và vấn đề này hiện nay của các công ty đa quốc gia đang trở thành mối quan tâm lớn của truyền thông và công chúng

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định và hướng dẫn lập tờ khai cũng như các tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết. Những quy định và hướng dẫn này cũng là một trong các vấn đề có nhiều tranh cãi, đòi hỏi phải có đầy đủ kiến thức và thông tin để tuân thủ. Các chuyên gia về chuyển giá của chúng tôi sẽ làm việc cùng với khách hàng, cùng với sự hỗ trợ từ HLB Quốc tế, để phát triển chiến lược phù hợp với mô hình hoạt động đa quốc gia của mỗi khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp xây dựng các lợi thế chiến lược thông qua việc sử dụng chuyển giá như công cụ quản lý quan trọng, và xử lý các vấn đề khác nhau về thuế, giúp khách hàng tập trung vào mục tiêu chính là phát triển kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

  • -   Hiểu rõ giao dịch cần phân tích và xác nhận về cấu trúc cũng như các rủi ro được phân bổ để phục vụ cho mục tiêu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
  • -   Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng cho tất cả các đơn vị có liên quan đến giao dịch cần phân tích.
  • -   Phân tích so sánh các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết có thể áp dụng nhằm xác định phương án hiệu quả nhất cho khách hàng.
  • -   Thực hiện tìm kiếm các công ty so sánh toàn diện theo cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ liệu khác trên thị trường.
  • -   Rà soát các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để chọn ra phương án hiệu quả nhất và phát triển phương án đã chọn.
  • -   Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thuế.
  • -   Cân nhắc việc thực hiện các thủ tục cần thiết khác để bảo vệ phương pháp xác định giá đã lựa chọn, đồng thời xây dựng hệ thống chứng từ kế toán phù hợp.

Ông Đỗ Mạnh Cường MBA CIMA FCCA CPA Aust. FCPA Vietnam
Phó Tổng Giám đốc phụ trách