Thông tin thực tập

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn tuyển sinh viên thực tập và trợ lý kiểm toán báo cáo…
Chương trình thực tập sinh năm 2022 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…