Thông tin thực tập

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách đào tạo sinh viên thực tập năm 2019 đợt 2 và đợt 3 như sau: Danh sách đào…
Chương trình thực tập sinh năm 2020 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…