Dịch vụ tài chính

AASC đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế,…
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những chính sách, giải pháp nhằm giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ thuế và đã có nhiều kết quả…
Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu…
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tại Hội nghị “Trao đổi thông tin tín dụng xuyên…
Đẩy mạnh chính sách tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặc biệt quan tâm. Bên cạnh tín dụng cho hộ…
Những năm qua, với điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế…
Ông Đoàn Xuân Trường - Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015 Tổng cục Thuế đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, qua đó tiết…
Sau khi gỡ bỏ nhiều khâu từ đầu năm 2014, ngành thuế cho biết đã giảm hàng trăm giờ làm thủ tục, qua đó tiết kiệm chi phí cho doanh…
Ngày 6/8/2015, trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã gặp và làm việc với Ông Isshu Sugawara, Quốc Vụ khanh Bộ Tài…
Chiều ngày 03/11/2014, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã thông báo về việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Cụ thể, mức xếp hạng phát…