Tiết kiệm 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp từ cải cách thủ tục thuế

Ông Đoàn Xuân Trường - Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015 Tổng cục Thuế đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, qua đó tiết kiệm được khoảng 7.000 tỷ đồng.

img 6647

Nhờ cải cách thủ tục hành chính, năm 2015 ngành Thuế đã tiết kiệm được khoảng 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Theo ông Trường, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã đã chỉ đạo các vụ, đơn vị chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Bằng nhiều biện pháp, từ đơn giản hóa thủ tục hành chính, đến cắt giảm các quy trình, số giờ nộp thuế đã giảm từ 537 giờ xuống còn 117 giờ, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đặt ra.

Cũng trong năm 2015, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính cắt giảm 63 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 50 thủ tục hành chính. Như vậy sau khi rà soát, đến thời điểm báo cáo, lĩnh vực thuế còn 385 thủ tục hành chính.

Qua tính toán sơ bộ, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm số giờ nộp thuế, cộng đồng DN đã tiết kiệm được trên 7.000 tỷ đồng/năm.

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/