Bản tin tháng 4 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 04 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán
- Quy định khác, bao gồm:
+ Một số điểm mới về Chính sách thuế
+ Các văn bản tài chính khác
+ Một số văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, ngân hàng

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 4 năm 2018