Bản tin tháng 12 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính – Kế toán – Ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng, chống rửa tiền
+ Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
+ Quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
+ Quy định về mức lãi suất tối đa với tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam
- Quy định khác
+ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
+ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
+ Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2019